நான் அல்கொய்தா ஆதரவாளன்

அதோடு கஜகஸ்தான் துர்க்கிஸ்தான் அந்தஸ்தான் இந்தஸ்த்தான் நாட்டு ஆதரவாளனும் கூட.

5 Responses to "நான் அல்கொய்தா ஆதரவாளன்"

வசந்தன்(Vasanthan) Says :
1:41 AM

உந்தஸ்தான விட்டிட்டியள்?

PUTHIYAVAN Says :
1:24 AM

'எந்தஸ்தானுக்கும்' உங்கள் மேலான ஆதரவை வேண்டுகிறோம்.

mustdo Says :
3:23 AM

நன்றி புதியவன், வசந்தன்.

கயல்விழி Says :
10:01 AM

அல்கொய்தா ஆதரவிற்கு காரணம் என்னவோ..?

கொழுவி Says :
6:49 AM

பரிசோதனை

Post a Comment